BERAN ®


Go to content

MEVZUAT

İSG KANUNLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU 10.06.2003 R.G.25134
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30.06.2012 R.G.25134
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16.06.2006 R.G.26200
818 SAYILI BORÇLAR KANUNU 08.05.1926 R.G.366
7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU 13.06.1958 R.G.9931
3146 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HKK. KANUN 18.01.1985 R.G.18639
3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 19.06.1986 R.G.19139
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 26.06.2004 R.G.25504
5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HKK.K. 13.11.2004 R.G.25642

İSG TÜZÜKLER

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI  MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HKK.TÜZÜK 24.12.1973 R.G.14752
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 11.01.1974 R.G.14765
RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 07.09.1985 R.G.18861
YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 12.09.1974 R.G.15004

İSG YÖNETMELİKLER

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.04.2011 R.G.27897
MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ 17.05.1983 R.G.18050
MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 03.03.2009 R.G.27158
SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 28.12.1988 R.G.20033
PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 26.12.2003 R.G.25328
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ 16.06.2004 R.G.25494
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ 22.05.2002 R.G.24762
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HKK. YÖNETMELİK 19.12.2007 R.G.26735
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HKK.YÖN. 23.12.2003 R.G.25325
GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ 23.12.2003 R.G.25325
TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ 23.12.2003 R.G.25325
GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖN. 23.12.2003 R.G.25325
KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HKK.YÖN. 26.12.2003 R.G.25328
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YÖN. 26.12.2003 R.G.25328
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 10.02.2004 R.G.25369
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖN. 11.02.2004 R.G.25370
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HKK.YÖN. 11.02.2004 R.G.25370
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ 09.02.2004 R.G.26361
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 11.02.2004 R.G.25370
İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK 05.03.2004 R.G.25393
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HKK.YÖNETMELİK 06.04.2004 R.G.25425
İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 06.04.2004 R.G.25425
İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE  ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 06.04.2004 R.G.25425
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HKK.YÖNETMELİK 07.04.2004 R.G.25426
POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HKK. YÖNETMELİK 07.04.2004 R.G.25426
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EGİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HKK. YÖNETMELİK 07.04.2004 R.G.25426
SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK 7.5 SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HKK. YÖNETMELİK 15.04.2004 R.G.25434
GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HKK. YÖN. 15.05.2004 R.G.25463
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HKK.YÖN. 10.06.2004 R.G.25488
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖN. 14.07.2004 R.G.25522
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ 21.08.2001 R.G.24500
ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ 18.11.2008  R.G.27058 
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ 30.12.2006 R.G.26392
BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ 22.01.2007 R.G.26411
KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 09.08.2004 R.G.25548
HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 28.04.2004 R.G.25446
HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 06.04.2004 R.G.25425
ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK 24.03.2004 R.G.25412
SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK 03.09.2008 R.G.26986
YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ 03.03.2004 R.G.25380
İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 04.12.2009 R.G.27422
ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 30.11.2000 R.G.24246
ASBESTLE  ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26.12.2003 R.G.25328
RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24.03.2000 R.G.23999
YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ 23.12.2003 R.G.25325
UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 05.08.2010 R.G.27663
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 04.11.1984 R.G.18565
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 05.12.2008 R.G.27911
EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 R.G.25406
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ 31.01.2007 R.G.27319
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 27.11.2010 R.G.27768
İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 27.11.2010 R.G.27768
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 27.11.2010 R.G.27768
KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 30.04.2011 R.G.27920

İSG TEBLİĞLER

İŞÇİ SAĞLIĞINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2011/13) 31.12.2010 R.G.27802
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (2011/11) 29.12.2010 R.G.27800
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ 25.11.2009 R.G.27417
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 09.12.2009 R.G.27427
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ 31.05.2009 R.G.27244

İSG GENELGELER

İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBING) ÖNLENMESİ 19.03.2011 R.G.27879

Back to content | Back to main menu